Kompetencje Lisiecki

NASZE KOMPETENCJE

PRAWO (umowy , pisma procesowe, wyroki, pozwy, ekspertyzy, wyciąg z rejestru handlowego, itp.)
GOSPODARKA (korespondencja handlowa, oferty, opinie, świadectwa, zaświadczenia o zatrudnieniu, świadectwa pracy)
TECHNIKA (fachowe tłumaczenia instrukcji obsługi, podręczników użytkownika, dokumentacji technicznej)
TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE: wszelkiego rodzaju dokumenty (metryka urodzenia, świadectwo zgonu, akt ślubu), świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia
TŁUMACZENIA OGÓLNE