TŁUMACZENIA NIEMIECKO-POLSKIE

JAKO TŁUMACZE PRZYSIĘGLI JĘZYKA NIEMIECKIEGO ZAPRZYSIĘŻENI PRZEZ SĄD APELACYJNY W KOLONII, proponujemy nasze usługi zarówno Policji, Policji Federalnej, Urzędom celnym, Prokuraturze, Sądowi Rejonowemu i Okręgowemu w Akwizgranie, Konsulatowi Generalnemu w Kolonii, Wydziałowi Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego w Kolonii, biurom tłumaczy jak również firmom i osobom prywatnym.
Terminowość, wysoka jakość i absolutna poufność są dla nas rzeczą oczywistą.

CZŁONKOWSTWO W STOWARZYSZENIU TⱢUMACZY NIEMIECKICH